Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tomentella sp. - Vatička sp. v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: h - h

Ochrana a ohrožení

  • LC = Nejméně dotčený (neohrožený) druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofie: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Tomentella sp. - Vatička sp. v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.