Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crepidotus carpaticus Pilát - Trepkovitka karpatská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: h - h

Ochrana a ohrožení

  • LC = Nejméně dotčený (neohrožený) druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofie: SLG = Saprotrof lignikolní (roste na mrtvém dřevu).

Výskyt a rozšíření

  • Lesní druh
  • NPR Velký Špičák

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Crepidotus carpaticus Pilát - Trepkovitka karpatská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.