Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilobolus crystallinus (F. H. Wigg.) Tode - měchomršť krystalický v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SKP = Saprotrof koprofilní (roste na exkrementech /trusu/ živočichů).

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - měchomršť krystalický - Pilobolus crystallinus

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Pilobolus crystallinus (F. H. Wigg.) Tode - měchomršť krystalický v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.