Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hypomyces rosellus complex (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - nedohub růžový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SPFG-SLG
  • Lesní druh

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Hypomyces rosellus complex (Alb. & Schwein.) Tul. & C. Tul. - nedohub růžový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (10. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.