Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hygrocybe conica var. conicopalustris R. Haller Aar. ex Heinem. - voskovka kuželovitá var. rašelinná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SMC = Saprotrof muscikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů /Bryophyta/, vyjma rašeliníků /Sphagnum/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - voskovka kuželovitá var. rašelinná - Hygrocybe conica var. conicopalustris

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Hygrocybe conica var. conicopalustris R. Haller Aar. ex Heinem. - voskovka kuželovitá var. rašelinná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.