Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Deconica magica Svrček Noordel. - Lysohlávka magická v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: h - h

Ochrana a ohrožení

  • LC = Nejméně dotčený (neohrožený) druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofie: STR = Saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině).

Výskyt a rozšíření

  • Nelesní druh
  • EVL V Lisovech

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Deconica magica Svrček Noordel. - Lysohlávka magická v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.