Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - jazourek srstnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SMC = Saprotrof muscikolní (roste na odumřelých a tlejících rostlinkách mechů /Bryophyta/, vyjma rašeliníků /Sphagnum/) a STR = Saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - jazourek srstnatý - Trichoglossum hirsutum

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. - jazourek srstnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.