Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Entoloma lividocyanulum (Kühner) M.M. Moser - závojenka olovově modrá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: STR = Saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - závojenka olovově modrá - Entoloma lividocyanulum

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Entoloma lividocyanulum (Kühner) M.M. Moser - závojenka olovově modrá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.