Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.