Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. - helmovka kapradinová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)
  • Regionálně významný druh

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SFC = Saprotrof feliceskolní (vázaný na odumřelé anebo tlející zbytky kapradin, jako např. zástupce rodu papratka /Athyriaceae/, kapraď /Dryopteridaceae/ a kapradiník /Thelypteridaceae/).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - helmovka kapradinová - Mycena pterigena

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Mycena pterigena (Fr.) P. Kumm. - helmovka kapradinová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 12. 2018).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.