Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: h - h

Ochrana a ohrožení

  • LC = Nejméně dotčený (neohrožený) druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofie: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).

Výskyt a rozšíření

  • Lesní druh

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Cortinarius sp. (podrod Telamonia) - Pavučinec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.