Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw. - jehnědka lísková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Ascomycetes - Houby vřeckovýtrusné

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SAM = Saprotrof amentakolní (roste na květenstvích /jehnědách/ listnatých dřevin, např. břízovitých /Betulaceae/, po jejich opadnutí na zem).
  • Nelesní druh

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw. - jehnědka lísková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.