Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - penízovka hlíznatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Agaricales - Lupenaté

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: SFG = Saprotrof fungikolní (roste na odumřelých anebo tlejících plodnicích jiných hub).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - penízovka hlíznatá - Collybia tuberosa

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. - penízovka hlíznatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.