Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - ryzec sazový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Russulales - Holubinkotvaré

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • DD = Druh s nedostatečnými údaji červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - ryzec sazový - Lactarius fuliginosus

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. - ryzec sazový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 9. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.