Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lycoperdon pratense Pers. - pýchavka stlačená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Gasterales - Břichatkovité

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: STR = Saprotrof terestrický (tj. pozemní, bez rozlišení, zda roste v detritu, nadložním humusu, v půdě nebo v rašelině).
  • Nelesní druh

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - pýchavka stlačená - Lycoperdon pratense

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Lycoperdon pratense Pers. - pýchavka stlačená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 9. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.