Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers - hřib nachovýtrusý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Fungi - Houby
  • Třída: Homobasidiomycetes - Houby vyšší stopkovýtrusné
  • Řád: Boletales - Hřibotvaré

Uvedené taxonomické skupiny jsou ve skutečnosti pouze morfologickými skupinami, které zahrnují vzhledově podobné druhy. Stávající taxonomie hub je složitější a není příliš ustálená.

Ochrana a ohrožení

  • NE = Neklasifikovaný druh červeného seznamu ČR (Holec et Beran 2006)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Trofismus: MYK = Mykorhizní symbiont (tvoří ektomykorhizu s dřevinami).
  • Lesní druh

Lokality

Marek Brom

Doporučená citace

Brom M., 2017: Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers - hřib nachovýtrusý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.