Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá v Kraji Vysočina

Šídlatka tmavá (Lestes dryas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Šídlatka tmavá (Lestes dryas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Lestidae - Šídlatkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh preferuje spíše menší, mělčí a bohatě zarostlé biotopy stojatých vod včetně málo zavodněných mokřadů. Místa výskytu se často nacházejí u lesních porostů. Vyhledává nižší až střední nadmořské výšky.
 • ČR: Mozaikovitě po celém území. Hojnější místa výskytu se nacházejí na jihu Čech, na severu Čech, na severní Moravě a ve Slezku.
 • Vysočina: Výskyt šídlatky tmavé na Vysočině má velmi lokální charakter. Osidluje většinou dobře zachovalé mokřadní lokality, extenzivní rybníky a tůně bez rybí obsádky. Vyskytuje se jak v nižších polohách, tak i ve vyšších oblastech kraje.
Mapa výskytu - šídlatka tmavá - Lestes dryas
Šídlatka tmavá (Lestes dryas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Šídlatka tmavá (Lestes dryas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.