Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785 - klínatka rohatá v Kraji Vysočina

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), Přibyslavice, foto Václav Křivan
Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), Přibyslavice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Gomphidae - Klínatkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Druh obývající nížinné až podhorské řeky různé velikosti. Preferuje přírodní a přírodě blízké řeky s čistou vodou, písčitým dnem a s rozvinutými břehovými porosty. Nadmořská výška výskytů se obvykle pohybuje do 500 m n. m.
 • ČR: Velmi početné lokality jsou známy na Českolipsku, Frýdlantsku, Třeboňsku a Jindřichohradecku, Táborsku, Pardubicku a Královehradecku.
 • Vysočina: Těžiště výskytu klínatky rohaté na Vysočině se nachází na Pelhřimovsku, z východní části regionu je známá pouze slabá populace v krátkém úseku řeky Jihlavy u Přibyslavic. Z klínatek patří k nejcitlivějším a nejvzácnějším druhům.
Mapa výskytu - klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1785 - klínatka rohatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.