Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný v Kraji Vysočina

Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), Mrákotín, foto Václav Křivan
Páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltoni), Mrákotín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Stenotopní druh obývající tekoucí vody lesních potoků, potůčků a menších říček. Typický biotopem jsou menší, čisté meandrující potoky. Obývá zejména pahorkatiny.
  • ČR: Hlavní výskyt je soustředěn do několika oblastí: Třeboňsko a Novohradské hory, Jihlavské vrchy, Žďárské vrchy, Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, severní podhůří Hrubého Jeseníku.
  • Vysočina: Jedná se o plošně rozšířený druh přítomný ve většině vhodných biotopů ve všech oblastech kraje kromě Třebíčska a východu Žďárska. Vysočina patří k hlavním oblastem výskytu páskovce kroužkovaného v ČR.
Mapa výskytu - páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltoni

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 9. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.