Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské v Kraji Vysočina

Šídlo královské (Anax imperator), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan
Šídlo královské (Anax imperator), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh osluněných mezotrofních a eutrofních stojatých vod, většinou bohatě zarostlých. Tyto stojaté vody mají převážně charakter velkých rybníků, jezer, zatopených pískoven, slepých ramen řek. Upřednostňuje nižší polohy.
  • ČR: Druh byl zaznamenán na celém území státu, hojněji v nížinách a pahorkatinách.
  • Vysočina: Jedná se o všeobecně rozšířený druh po celém území kraje upřednostňující zejména tůně a nádrže s bohatou vegetací. Vyhýbá se intenzivním rybníkům. Dospělci se vyskytují většinou jednotlivě.
Mapa výskytu - šídlo královské - Anax imperator

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.