Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum sanguineum Müller, 1764 - vážka rudá v Kraji Vysočina

Vážka rudá (Sympetrum sanguineum), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan
Vážka rudá (Sympetrum sanguineum), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Výskyt a rozšíření

  • Jedná se o euryekní druh obývající mezotrofní a eutrofní stojaté vody (slepá ramena řek, rybníky, kaoliniště, tůně) charakteru mělkých vod s bohatými porosty litorální vegetace. Osidluje i pomalu tekoucí vody nebo dočasné vodní tůně. Dává přednost nižším nadmořským výškám (do 600 m n. m.).
  • ČR: S vysokou četností se vyskytuje ve všech regionech, mimo horské masivy.
  • Vysočina: Obecně rozšířený druh obývající většinu vhodných biotopů od nížin do vyšších oblastí.
Mapa výskytu - vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum sanguineum Müller, 1764 - vážka rudá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (2. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.