Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coenagrion lunulatum Charpentier, 1840 - šidélko jarní v Kraji Vysočina

Šidélko jarní (Coenagrion lunulatum), foto Václav Křivan
Šidélko jarní (Coenagrion lunulatum), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Stagnikolní druh vyskytující se v různých typech biotopů stojatých vod. Stanoviště bývají menší, extenzivně využívané či neobhospodařované vodní nádrže s druhově bohatými porosty makrofyt a ostřicovými litorály, často s kyselou vodou. Vyskytuje se v nadmořské výšce 490-670 m n. m.
 • ČR: Vyskytuje se v oblasti Jindřichohradecka (v okruhu 15 km od Luží u Lovětína), Novohradských hor (u Podhorské vsi) a v severozápadních Čechách na řadě lokalit ve Slavkovském lese.
 • Vysočina: Šidélko jarní patří v Kraji Vysočina mezi vymizelé druhy, i když vzhledem k výskytu na Jindřichohradecku není vyloučený výskyt v jihozápadní části kraje. Historické nálezy z Třebíčska a Havlíčkobrodska jsou jedinými doklady o výskytu druhu ve sledované oblasti.
Mapa výskytu - šidélko jarní - Coenagrion lunulatum

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Coenagrion lunulatum Charpentier, 1840 - šidélko jarní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.