Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coenagrion pulchellum Vander Linden, 1825 - šidélko širokoskvrnné v Kraji Vysočina

Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Jedná se o euryekní druh osidlující širokou škálu typů stojatých vod a pomalu tekoucích vod (stará ramena řek v záplavové oblasti říčních niv, rybníky s mělkými pobřežními zónami). Vyskytuje se v různých rašeliništních vodách, vrchovištích a slatiništích. Preferuje otevřené, osluněné vodní toky v nezalesněné krajině. Druh je vázán na nízko položené oblasti.
 • ČR: Vyskytuje se zejména ve čtyřech ostrůvcích: severní Čechy: Českolipsko, východní Čechy: Praha-východ, Kolínsko, Pardubicko, Královehradecko, jižní Čechy: Jindřichohradecko a Českobudějovicko, jižní Morava: Uherskohradišťsko, Hodonínsko, Břeclavsko, Brněnsko.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se vyskytuje šidélko širokoskvrnné jen velmi vzácně. Jednotlivé nálezy jsou z Třebíčska, jižní části Jihlavska a Žďárských vrchů. Druh obývá zachovalejší vodní nádrže bez rybí obsádky nebo jen extenzivně obhospodařované s bohatými litorálními porosty.
Mapa výskytu - šidélko širokoskvrnné - Coenagrion pulchellum
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan
Šidélko širokoskvrnné (Coenagrion pulchellum), Domamil, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Coenagrion pulchellum Vander Linden, 1825 - šidélko širokoskvrnné v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (31. 10. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.