Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum pedemontanum (Alliioni, 1766) - vážka podhorní v Kraji Vysočina

Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Přesné charakteristiky biotopů jsou doposud nejasné. Vyskytuje se u pomalu tekoucích vod odvodňovacích kanálů a příkopů, které jsou velmi bohatě zarostlé, kde se na březích nacházejí vysoké rostliny a na vodní hladině velmi husté porosty. Na druhou stranu druh najdeme i u stojatých vod rybníků, kde jsou mělké prosluněné vody, v mělčinách řídce porostlé. Většina nálezů pochází z nadmořských výšek od 300 do 499 m n.m.
  • ČR: Těžiště výskytu se nacházejí na Chebsku, Šluknovsku a v okolí České Lípy, v Ostravské pánvi, v dolní Podyjí a v Podbeskydské pahorkatině.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina byl výskyt druhu zaznamenán až v posledních několika letech. Kromě náhodných nálezů existuje snad víceméně stabilní populace na sádkách v Třebíči. Je možné, že budou objeveny i další stálé či přechodné populace, zejména v teplejších oblastech Třebíčska.
Mapa výskytu - vážka podhorní - Sympetrum pedemontanum
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan
Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum pedemontanum (Alliioni, 1766) - vážka podhorní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.