Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Erythromma najas Hansemann, 1823 - šidélko rudoočko v Kraji Vysočina

Šidélko rudoočko (Erythromma najas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Šidélko rudoočko (Erythromma najas), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
  • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Výskyt a rozšíření

  • Stagnikolní druh osidlující širší spektrum stojatých vod. Typické biotopy jsou lužní tůně, jezera a rybníky s přírodě blízkým charakterem břehů a diverzifikovaným litorálem. Zpravidla jde o biotopy s rozvinutou vegetací plovoucích rostlin. Nejhojněji se vyskytuje do 300 m n. m.
  • ČR: Mozaikovitě až ostrůvkovitě se druh vyskytuje téměř na celém území.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o poměrně hojně a široce rozšířený druh. Nejpočetněji se vyskytuje na Jihlavsku, Třebíčsku a ve Žďárských vrších. Obývá zejména dobře zachovalé extenzivní rybníky s bohatými porosty vodních rostlin.
Mapa výskytu - šidélko rudoočko - Erythromma najas

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Erythromma najas Hansemann, 1823 - šidélko rudoočko v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.