Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Anaciaeschna isosceles Müller, 1767 - šídlo červené v Kraji Vysočina

Šídlo červené (Anaciaeschna isosceles), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan
Šídlo červené (Anaciaeschna isosceles), PP Ptáčovské rybníky, Ptáčov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Stenotopní druh obývající mezotrofní a eutrofní prohřívané stojaté vody zarostlých bažin, mokřadních luk a slepých ramen v aluviích řek. Obývá i antropogenně vytvořené biotopy rybníků, pískoven či štěrkoven. Upřednostňuje mělčí, prosluněné biotopy s bohatými porosty vegetace. Dává přednost nižším polohám.
 • ČR: Druh se vyskytuje roztroušeně v nížinách, v nivách větších řek a ojediněle také v pahorkatinách.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina se jedná o poměrně vzácný druh, zjištěný jen na několika lokalitách, zejména na Třebíčsku a Jihlavsku. Většinou se jedná o extenzivně obhospodařované rybníky s bohatými litorálními porosty tvořené rákosem či orobincem. Na řadě lokalit však existují stabilní populace, např. PP Ptáčovské rybníky na Třebíčsku, PP Olešský rybník nebo rybník Rančířovský Okrouhlík na Jihlavsku.
Mapa výskytu - šídlo červené - Anaciaeschna isosceles

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Anaciaeschna isosceles Müller, 1767 - šídlo červené v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.