Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá v Kraji Vysočina

Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica), Štěměchy, foto Václav Křivan
Lesklice zelenavá (Somatochlora metallica), Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Výskyt a rozšíření

  • Tato lesklice se vyskytuje v různých stojatých i tekoucích vodách. Upřednostňuje rybníky různé velikosti v nížinách a pahorkatinách s bohatými příbřežními porosty. Obývá i další typy stojatých vod jako slepá ramena řek, přehradní nádrže, pískovny, tůně v mokřadech, jezera v horských oblastech i rašeliniště. Nejčastější výskyt je v intervalu 300 – 599 m n. m.
  • ČR: Rozšířený druh ve všech regionech.
  • Vysočina: Hojný druh obývající prakticky celé území Kraje Vysočina. Výskyt je hojný na pomalu tekoucích úsecích větších toků, stojaté vody s bohatými porosty vodních rostlin, tůně a mokřady.
Mapa výskytu - lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.