Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná v Kraji Vysočina

Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), Březník, foto Václav Křivan
Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), Březník, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Druh vázaný na tekoucí vody, zvláště podhorské a nížinné řeky a říčky. Nejtypičtějším biotopem jsou meandrující mělké toky s písčitým dnem, kde se střídají peřeje a tišiny. Často se vyskytuje v umělých tekoucích vodách, jako jsou náhony, odtokové stoky rybníků, plavební kanály. 99% nálezů pochází z nadmořských výšek do 500 m n. m.
  • ČR: Nejčetnější je výskyt v oblasti Vněkarpatských sníženin a Západopanonské pánve a v nížině okolo Labe a jejích přítoků ve východních Čechách.
  • Vysočina: Vzácný a lokální druh větších toků. V Kraji Vysočina se vyskytuje na Želivce, Sázavě, Jihlavě, Oslavě a Rokytné. Překvapivě chybí údaje ze Svratky.
Mapa výskytu - klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.