Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Erythromma viridulum Charpentier, 1840 - šidélko znamenané v Kraji Vysočina

Šidélko znamenané (Erythromma viridulum), Předín, foto Václav Křivan
Šidélko znamenané (Erythromma viridulum), Předín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Zygoptera - Motýlice = stejnokřídlice
 • Čeleď: Coenagrionidae - Šidélkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Eurytopní druh obývající širší spektrum stojatých vod a méně často také pomalu tekoucí vody. Nejčastěji jsou to kanály melioračních systému v zemědělsky využívané krajině a otevřené, osluněné vodní toky (stružky, potoky, říčky) v nezalesněné krajině, rybníky (jezera, tůně) s rozvinutým litorálem a mokřady, které bezprostředně navazují. Nejhojnější výskyt je do 400 m n.m.
 • ČR: Na našem území se vyskytuje ostrůvkovitě v oblasti Vněkarpatských sníženin, Zapadopanonské pánve a v nížíně okolo Labe a jeho přítoků.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina je výskyt šidélka znamenaného velmi lokální a vzácný. Druh byl zjištěn hojněji jen na některých lokalitách na Třebíčsku a v jižní části Jihlavska na dobře zachovalých nádržích v otevřené krajině. Nárůst početnosti byl pozorován v souvislosti s vybudováním některých nových nádrží, kde se rybářsky nehospodaří příliš intenzivně.
Mapa výskytu - šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Lokality

Šidélko znamenané (Erythromma viridulum), Předín, foto Václav Křivan
Šidélko znamenané (Erythromma viridulum), Předín, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Erythromma viridulum Charpentier, 1840 - šidélko znamenané v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.