Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - vážka žíhaná v Kraji Vysočina

Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum), Předín, foto Václav Křivan
Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum), Předín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Jedná se o euryekní druh obývající mezotrofní a eutrofní stojaté vody (slepá ramena řek, rybníky, kaoliniště, tůně) charakteru mělkých vod s řidšími porosty litorální vegetace. Osidluje i pomalu tekoucí vody kanálů, příkopů. Vyskytuje se i u umělých zahradních rybníčků. Většina nálezů se pohybuje do 500 m n.m.
 • ČR: Rozšířený v nížinách a pahorkatinách po celém území. Hojněji: východní Morava, Třeboňsko, východní Polabí, Českolipsko.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje velmi lokálně a spíše vzácně. Nejvíce nálezů je z Třebíčska. Jedná se zejména o menší vodní nádrže bez rybí obsádky, tůně či mokřady. Druh je poměrně častý v nově vybudovaných vodních plochách krátce po napuštění.
Mapa výskytu - vážka žíhaná - Sympetrum striolatum
Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum), Předín, foto Václav Křivan
Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum), Předín, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - vážka žíhaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (9. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.