Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná v Kraji Vysočina

Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Výskyt a rozšíření

  • Málo vyhraněný stagnikolní druh, který se může vyvíjet v širším spektru stojatých vod, přednostně s oligotrofní až mezotrofní vodou, běžně také s dystrofní vodou, s rozvinutou příběžní vegetací – přírodní i umělá jezera, mokřady, přírodě bližší rybníky, slatiniště. Vyskytuje se ve všech výškových intervalech na našem území.
  • ČR: Druh je rozšířen téměř po celém území, avšak spíše mozaikovitě.
  • Vysočina: Hojný druh rozšířený víceméně plošně. Obývá však spíše zachovalejší lokality v podobě tůní, extenzivních rybníků a rychle osidluje i nově vznikající nádrže. Vyhýbá se intenzivním rybochovným rybníkům bez litorální vegetace. Většinou bývá na lokalitách mnohem početnější než vážka ploská, se kterou se vyskytuje často společně.
Mapa výskytu - vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata), Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.