Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská v Kraji Vysočina

Vážka ploská (Libellula depressa), Radonín, foto Václav Křivan
Vážka ploská (Libellula depressa), Radonín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky
  • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
  • Čeleď: Libellulidae - Vážkovití

Výskyt a rozšíření

  • Euryekní druh, který osidluje široké spektrum stojatých vod a vyvíjecí se také v pomalu tekoucích vodách. Je schopný rychle kolonizovat nová stanoviště a často později mizí se zvyšováním mezidruhové konkurence. Obývá také kaluže a drobné tůňky, vypuštěné či zčásti vypuštěné rybníky, ve kterých se zachovaly mělké, prosluněné mokřadní biotopy. Bývá běžně u různých biotopů antropogenního původu. Vyskytuje se i v širokém rozpětí nadmořské výšky, od nížin po horské lokality.
  • ČR: Vyskytuje se běžně po celém území.
  • Vysočina: Vážka ploská patří k hojným druhům, který je rozšířený plošně, ale na lokalitách většinou není příliš početná. Preferuje tůně, čerstvě napuštěné rybníčky, přechodně zvodnělé plochy a mokřady. Intenzivně zarybněným rybníkům se vyhýbá.
Mapa výskytu - vážka ploská - Libellula depressa
Vážka ploská (Libellula depressa), Radonín, foto Václav Křivan
Vážka ploská (Libellula depressa), Radonín, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.