Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná v Kraji Vysočina

Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Odonata - Vážky

Ochrana a ohrožení

  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Druh obývá pomalu tekoucí vody potůčků, příkopů nebo kanálů, které jsou často bez vegetačního pokryvu. Vyskytuje se také u menších říček, kde bývají písčité nebo štěrkové lavice. Dává přednost nižším polohám, do 610 m n.m.
  • ČR: Výskyt je znám z několika hlavních lokalit: Znojemsko, dolní Podyjí, střední Pomoraví, Podbeskydská pahorkatina, Ostravská pánev, Třeboňsko, východní Polabí, střední Pojizeří a Českolipsko.
  • Vysočina: Velmi lokální druh zjištěný na Vysočině jen v jižní a jihovýchodní části. Početnější populace jsou známé pouze z některých lokalit na Třebíčsku. Osidluje zde jednak pomalu tekoucí menší potoky v otevřené krajině, tak také nově napouštěné nádrže nebo částečně letněné rybníky.
Mapa výskytu - vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum

Lokality

Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan
Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum), Dlouhá Brtnice, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.