Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melogona broelemanni Verhoeff, 1897 - hrbulka jižní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Chordeumatidae - hrbulkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
 • Vlhkomilný druh

Výskyt a rozšíření

 • Synantropní druh
 • Druh vázaný na synantropní stanoviště.
Mapa výskytu - hrbulka jižní - Melogona broelemanni

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Melogona broelemanni Verhoeff, 1897 - hrbulka jižní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.