Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melogona broelemanni (Verhoeff, 1897) - hrbulka jižní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
  • Vlhkomilný druh

Výskyt a rozšíření

  • Synantropní druh
  • Druh vázaný na synantropní stanoviště.
Mapa výskytu - hrbulka jižní - Melogona broelemanni

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Melogona broelemanni (Verhoeff, 1897) - hrbulka jižní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.