Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ophyiulus pilosus (Newport, 1842) - špičanka dlouhoocasá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště
 • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Šířící se, částečně invazní druh
 • Adaptabilní druh, obývající opad a půdy v nejrůznějších prostředích, patrně i částečně invazivní.
Mapa výskytu - špičanka dlouhoocasá - Ophyiulus pilosus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Ophyiulus pilosus (Newport, 1842) - špičanka dlouhoocasá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 7. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.