Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Mastigona bosniensis (Verhoeff, 1897) - štětenka bosenská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Mastigophorophyllidae - štětenkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel křovinatých biotopů a lesních okrajů
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel prosvětlených porostů a okrajů lesů.
Mapa výskytu - štětenka bosenská - Mastigona bosniensis

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Mastigona bosniensis (Verhoeff, 1897) - štětenka bosenská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.