Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Haasea flavescens (Latzel, 1884) - hrbule hajní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Haaseidae - hrbulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel opadových vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů
 • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů

Výskyt a rozšíření

 • Druh prosvětlených lesů ale i vlhkých porostů vyšších poloh a suťových porostů a sutí v nižších údolích.
Mapa výskytu - hrbule hajní - Haasea flavescens

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Haasea flavescens (Latzel, 1884) - hrbule hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.