Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trachysphaera costata (Waga, 1857) - svinulka žebrovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů
  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

  • Druh více vázaný na vlhké humózní okraje lesů, kde pod kameny, dřevem, větvemi tvoří v humusu malé a často prostorově lokální populace.
Mapa výskytu - svinulka žebrovitá - Trachysphaera costata

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trachysphaera costata (Waga, 1857) - svinulka žebrovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.