Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trachysphaera costata (Waga, 1857) - svinulka žebrovitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Glomerida - svinule
 • Čeleď: Glomeridae - svinulovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

 • Druh více vázaný na vlhké humózní okraje lesů, kde pod kameny, dřevem, větvemi tvoří v humusu malé a často prostorově lokální populace.
Mapa výskytu - svinulka žebrovitá - Trachysphaera costata

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trachysphaera costata (Waga, 1857) - svinulka žebrovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.