Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Enantiulus nanus Latzel, 1884 - oblanka půdní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky
  • Řád: Julida - julidi
  • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Obyvatel vlhkých suťových lesů

Výskyt a rozšíření

  • Obývá lesní půdy málo pozměněných porostů, částečně proniká ja jejich okraje a rovněž i do půd otevřených stanovišť.
Mapa výskytu - oblanka půdní - Enantiulus nanus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Enantiulus nanus Latzel, 1884 - oblanka půdní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.