Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cylindroiulus britannicus (Verhoeff, 1891) - oblanka britská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Podkorní druh
  • Obyvatel rozkládajícího se dřeva, podkorní a saproxylický druh

Výskyt a rozšíření

  • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
  • Obyvatel rozkládajícího se dřeva a podkorních prostorů, se silným sklonem k synantropnímu šíření.
Mapa výskytu - oblanka britská - Cylindroiulus britannicus

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Cylindroiulus britannicus (Verhoeff, 1891) - oblanka britská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.