Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachydesmus superus Latzel, 1884 - plochule hrbolatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Vlhkomilný druh
  • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště

Výskyt a rozšíření

  • Eurytopní druh vlhkých stanovišť, kde může tvořit lokálně početné populace.
Mapa výskytu - plochule hrbolatá - Brachydesmus superus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Brachydesmus superus Latzel, 1884 - plochule hrbolatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.