Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Brachychaeteuma bradeae (Brölemann et Brade-Birks, 1917) - zeměnka skrytá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel subteránních habitatů, jeskyní a sutí

Výskyt a rozšíření

  • Druh obývající ve střední Evropě téměř výhradně podzemní protory (jeskynní systémy).
Mapa výskytu - zeměnka skrytá - Brachychaeteuma bradeae

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Brachychaeteuma bradeae (Brölemann et Brade-Birks, 1917) - zeměnka skrytá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.