Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Leptoiulus proximus (Němec, 1896) - špičanka mokřadní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů
 • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel vlhčích lesních půd málo pozměněných lidskou činností.
Mapa výskytu - špičanka mokřadní - Leptoiulus proximus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Leptoiulus proximus (Němec, 1896) - špičanka mokřadní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.