Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pachypodoiulus eurypus (Attems, 1895) - haděnka suťová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Julidae - mnohonožkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Kocourek et Tajovský 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel vlhkých suťových lesů
 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel původních lesních porostů a suťových lesů.
Mapa výskytu - haděnka suťová - Pachypodoiulus eurypus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Pachypodoiulus eurypus (Attems, 1895) - haděnka suťová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.