Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Craspedosoma rawlinsi Leach, 1814 - skvrněnka pestrá v Kraji Vysočina

Skvrněnka pestrá (Craspedosoma rawlinsi), foto J. Šula
Skvrněnka pestrá (Craspedosoma rawlinsi), foto J. Šula

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Chordeumatida - hrbule
 • Čeleď: Craspedosomatidae - skvrněnkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů
 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel mokřadních a vlhkých stanovišť.
Mapa výskytu - skvrněnka pestrá - Craspedosoma rawlinsi

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Craspedosoma rawlinsi Leach, 1814 - skvrněnka pestrá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.