Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798) - dlouženka slepá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Blaniulidae - dlouženkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Vlhkomilný druh
 • Tolerantní druh pronikající i na pozměněná stanoviště

Výskyt a rozšíření

 • Synantropní druh
 • Šířící se, částečně invazní druh
 • Převážně synantropní druh silně vázaný na půdy zahrad, skleníků, komposty apod.
Mapa výskytu - dlouženka slepá - Blaniulus guttulatus

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Blaniulus guttulatus (Fabricius, 1798) - dlouženka slepá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.