Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Glomeris tetrasticha Brandt, 1833 - svinule čtyřpásá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Glomerida - svinule
 • Čeleď: Glomeridae - svinulovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

 • Obývá vlhčí stanoviště, okraje mokřadů, na Vysočině je charakteristickým druhem řady rašelinných luk a jejich okolí.
Mapa výskytu - svinule čtyřpásá - Glomeris tetrasticha

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Glomeris tetrasticha Brandt, 1833 - svinule čtyřpásá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.