Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Choneiulus palmatus Němec, 1895 - dlouženka útlá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Myriapoda - Stonožkovci
 • Třída: Diplopoda - mnohonožky
 • Řád: Julida - julidi
 • Čeleď: Blaniulidae - dlouženkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lesní druh
 • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
 • Podkorní druh

Výskyt a rozšíření

 • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
 • Obyvatel podkorních mikrostanovišť, pod větvemi a kmeny, často v blízkosti vodotečí. Proniká i do blízkosti lidských sídel.
Mapa výskytu - dlouženka útlá - Choneiulus palmatus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Choneiulus palmatus Němec, 1895 - dlouženka útlá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.