Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) - dlouženka nahnědlá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Podkorní druh

Výskyt a rozšíření

  • Částečně synantropní druh / se sklonem k synantropnímu výskytu
  • Převážně podkorní druh vázaný na listnaté dřeviny podél vodních toků, částečně proniká i do intravilánů měst a obcí.
Mapa výskytu - dlouženka nahnědlá - Proteroiulus fuscus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Proteroiulus fuscus (Am Stein, 1857) - dlouženka nahnědlá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (24. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.