Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eupolybothrus tridentinus Fanzago, 1874 - stonožka tenkonohá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky
  • Řád: Lithobiomorpha - různočlenky
  • Čeleď: Lithobiidae - stonožkovití

Ochrana a ohrožení

  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Tajovský et Tuf 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel opadových vrstev
  • Xerotermní druh, preferující sušší otevřená stanoviště
  • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - stonožka tenkonohá - Eupolybothrus tridentinus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Eupolybothrus tridentinus Fanzago, 1874 - stonožka tenkonohá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 9. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.